VİZYON

Çevresindeki tüm gelişmelere açık, akademik eğitim ile öğrencilerini tüm özellikleriyle tanıyıp yeteneklerine göre yönlendirebilen, etkinlik ve kulüp çalışmalarıyla bilgilerini somut beceriye dönüştürmelerinin yolunu açan, teknolojiyi doğru ve aktif kullanan, yabancı dili etkin kullanan, eğitim-öğretim sistemini Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş bir anlayışla ve evrensel standartlarda yürütebilen bir okul olabilmektir.

 

MİSYON

Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.

Arama kelimenizi girin ve Enter tuşuna basın

Shopping Cart